Du visar för närvarande Tyska Folkhälsomyndigheter erkänner allvarliga biverkningar.

Tyska Folkhälsomyndigheter erkänner allvarliga biverkningar.

Tyska Bundesgesundheitsministerium tillkännager på Twitter att 1 på 5000 personer drabbas av allvarliga biverkningar som leder till sjukhusvistelse, invaliditet eller dödsfall. Erkännandet av Tyska myndigheter kommer att ha juridiska konsekvenser. ”Lättare” biverkningar som menstruationsproblem, hjärtproblem eller epileptiska anfall har inte inkluderats. Därtill gäller det endast fall som har blivit anmälda av läkare.

Senare rättar Bundesgesundheitsministerium att det gäller 1 på 5000 vaccinationer.

Lämna ett svar