Vi är chockade och oroade över utvecklingen i Sverige och andra länder där yttrandefrihet alltid var en självklarhet. Vi får inte längre säga det vi vill, man får inte ifrågasätta narrativet, vi blir censurerade, myndigheter övervakar de som går mot narrativet och samarbetar med sociala media som plockar bort inlägg. Våra demokratiske rättigheter sätts åt sidan! Läkare och vetenskapsmän mobbas.

Vi blir mer eller mindre tvingade att ta experimentella läkemedel som bevisligen inte fungerar och inte heller behövs och för en del innebär döden och andra får skador för resten av sitt liv. Att tvinga människor att ta injektioner mot deras vilja strider mot grundlagen och internationella konventioner.

Den politiken som förs i Sverige bestäms alltmer utanför vårt eget land, genom institutioner som EU, FN, WHO och WEF. Vi går mot en stor Europastat där Sverige håller på att förlora sin suveränitet.