Du visar för närvarande Trosa Vårdcentral raggar kunder på Facebook

Trosa Vårdcentral raggar kunder på Facebook

Numera vet man att det inte har varit en pandemi, IFR (Infection Fatality Rate) är 0,15% som är jämförbar med en kraftig influensa. Vi vet att fler dör av sprutorna än räddas av dessa injektioner. Vaccinationer skyddar inte mot sjukdom och säkerligen inte mot att föra smittan vidare (transmission). Vaccinationer resulterar i att ditt immunsystem försvagas, det är därför många vaccinerade blir sjuka. Danmark beslutade nyligen att inte längre vaccinera personer under 50 år (mer info här).

Folkhälsans ministern från den Amerikanske staten Florida dr. Joseph A. Ladapo råder män under 40 att inte vaccinera sig p.g.a. risken för allvarliga hjärtproblem som Myocarditis och Pericarditis. (mer info här) Representanter för WHO och även Bill Gates har uttryckt att pandemin är över.

Den Amerikanske Folkhälsomyndigheten CDC har blivit ålagd, efter en lång juridisk strid att offentliggöra uppgifter ur sin V-Sage databas. Ur dessa siffror visar det sig att 7,7 % av 10 miljoner människor efter en vaccination var tvungen att uppsöka en läkare. Det är var trettonde person (mer info här).

I många länder med en hög vaccinationsgrad förekommer det en betydande överdödlighet som man inte riktigt vet än vad det bero på. Tyvärr får forskare inte undersöka bakom liggande orsaker. Många länder har ett minskat barnafödande och fertilitet. Under elektronmikroskopet går det att se hur spikproteiner tränger in i ägg- och sädesceller, trots att det har utlovats att spikproteiner stannar på injektionsplatsen. Alltfler rapporter över allvarliga biverkningar inkommer och då vet man att endast 1-10% anmäls.

Trots detta fortsätter Trosa Vårdcentral sin kampanj och uppmanar sina invånare att vaccinera sig. Trosa VC får betalt för varje sprutan som sätts, men att anmäla biverkningar gör de inte, det får man nämligen inte betalt för. Och hur är det med Informent Consent, förklarar dem för sina invånare vad det innebär att vaccinera sig och berättar om de biverkningar som kan uppstå (vårdgivaren är enligt lag skyldig att upplysa om behandlingen och eventuella biverkningar).

Trosa VC annons/upprop har funnits på Facebooks Forum 0156 ett flertal gånger under åren, där de två moderatorerna systematisk har censurerad bort allt som gick emot myndigheternas narrativ och att ifrågasätta vaccinationerna var inte tillåtet. På det sättet är även moderatorerna skyldiga till att folk far illa genom vaccinationer.

Detta inlägg har 2 kommentarer

  1. Marcel

    De som har drivit på, hotad och skrämt medborgare borde ställas inför rätten. Och medisk personal som inte har informerad om biverkningar.

  2. Admin

    Även de som hade för avsikt att tvångsvaccinera och bortse från våra grundläggande demokratiska rättigheter att bestämma över våra egna kroppar.

Lämna ett svar